Halojen Sinyal Vericiler

Halojen Sinyal Vericiler

Halojen Sinyal Vericiler

Halojen Sinyal Vericiler


Halojen sinyal vericiler trafikte yayalar ve sürücüleri bilgilendirmek amacıyla konulmuş işaretlerdir. Yalnız bu işaretlerin bir dezavantajı bulunduğundan günümüzde yerini LED’Lİ sinyal vericilere bırakmıştır.

Halojen sistemde sinyal verici camlar renkli olduğu için güneş ışınlarının yansıması sonucu ampullerin yanıp yanmadığı belli olmadığı için kazalar meydana gelmekteydi. Bu tür kazaların önüne geçmek içinde halojen sinyal vericiler yerine daha güvenli olan LED’Lİ sinyal vericiler kullanılmaya başlanmıştır.

Bu tür sistemler arasında araçlara dur ve geç sinyalleri veren, tekli sinyal vericiler, yayaların geçmesi ve durması için sinyal vericiler ve diğer işaretler bulunmaktadır. Bu işaretler hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğini kontrol altına almak amacıyla trafikte kullanılan işaretlerdir.